Pārlūkošanai jūs laikam izmantojat Internet Explorer 6. Tagad šī pārlūkprogramma ir novecojusi.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Lietošanas noteikumi

Autortiesības © 2009 Olympus Europa Holding GmbH.

Visas tiesības aizsargātas. Visi materiāli šajā tīmekļa resursā atbilst ar autortiesību un/vai preču zīmju aizsardzības likumiem.

OLYMPUS Europa Holding GmbH saskaņā ar Vācijas likumdošanu ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tās galvenā pārvalde atrodas Hamburgā, Vācijā. OLYMPUS Europa Holding GmbH reģistrācijas numurs ir HRB 10554 un tās specializācija ir tirdzniecība ar optiskajiem instrumentiem, komercdarbībai paredzētām elektroprecēm un saistītiem izstrādājumiem. Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja identifikācijas numurs ir: DE118673662 Izpilddirektors: Stefan Kaufmann.

Lietošanas noteikumi

Šī vietne ir paredzēta tikai lietotājiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā, Krievijā, Vidējos Austrumos un Āfrikā. Apstiprinātās izstrādājumu norādes, reģistrācija un prezentācija katrā valstī var būt citāda. Pārējās valstīs: lai saņemtu informāciju par mūsu izstrādājumu pieejamību savā dzīvesvietā, iegūtu jaunākos reģistrācijas datus un apstiprinātu izstrādājuma marķējumu, apmeklējiet mūsu uzņēmuma vispasaules tīmekļa vietni www.olympus-global.com vai uzņēmuma tīmekļa vietni.

Applicable Laws

The Websites contain information about products which may or may not be available in any particular country, and if applicable, may have received acceptance or market clearance by a governmental regulatory body for different indications and restrictions in different countries. Each country has specific laws, regulations and medical practices governing the communication of medical or other information about medical products on the Internet. Nothing herein should be construed as a solicitation or promotion for any product or for an indication for any product which is not authorized by the laws and regulations of the country where the reader resides.

Lietošanas noteikumu atjaunošana

OLYMPUS Europa Holding GmbH informāciju šajā tīmekļa resursā sniedz kā publisku pakalpojumu saviem klientiem un saglabā visas tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt informācijas saturu. OLYMPUS Europa Holding GmbH neuzņemas atbildību par šeit sniegtās informācijas satura precizitāti, pilnīgumu un/vai uzticamību.

Izmantojot šo resursu, jūs piekrītat zemāk izklāstītajiem nosacījumiem un noteikumiem.

Bez-saistību paziņojums

Šis tīmekļa resurss tiek piedāvāts pašreizējā stāvoklī un var tikt paplašināts, labots un atjaunots. Lai gan Olympus cenšas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu sabiedrībai precīzu un atjaunotu informāciju, tomēr Olympus neuzņemas atbildību un nesniedz garantijas par resursa satura precizitāti un aktualitāti, un neuzņemas atbildību par kļūdām, trūkumiem un iespējami novecojušu informāciju. Olympus nav atbildīgs par šim resursam piesaistītu citu organizāciju tīmekļa resursiem. Bez tam Olympus neuzņemas atbildību par bojājumiem vai vīrusiem, kas var iespaidot Jūsu datoru vai citu īpašumu šī resursa apmeklējuma, tā satura izmantošanas vai lejupielādes rezultātā.

Preču zīmes un reģistrētās preču zīmes

Visu produktu vai pakalpojumu nosaukumi, kas pieminēti šajā resursā, ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Šis tīmekļa resurss, visa šeit ievietotā informācija - teksti, attēli, video un audio, ir paredzēta tikai privātai un nekomerciālai lietošanai. Tas, ka īpašnieka logo, pakalpojuma marķējumu un preču zīmes ir pieejamas šajā tīmekļa resursā, nenozīmē, ka tiek dota atļauja tos izmantot.

Jūs tiekat laipni aicināti personīgai lietošanai pavairot, saglabāt un izrukāt visas šeit ievietotās informācijas kopijas, apzinoties, ka OLYMPUS Europa Holding GmbH saglabā autortiesības uz visa veida mēdiju informāciju, ieskaitot tekstus, grafikus un fotogrāfijas. Tomēr Jums nav atļauts izplatīt, aizvietot, izmainīt, pārdot vai nodot citiem informāciju no šī resursa. Ja nav norādīts citādāk, visus materiālus šajā tīmekļa resursā aizsargā autortiesības un tie nevar tikt izmantoti komerciāliem vai publiskiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas OLYMPUS Europa Holding GmbH atļaujas. Tāpat Jums nav atļauts veidot saites uz nevienu šī tīmekļa resursa daļu vai "atspoguļot" to bez iepriekšējas rakstiskas OLYMPUS Europa Holding GmbH atļaujas.

Informācijas konfidencialitāte

Olympus Europa Holding GmbH respektē jebkura timekļa resursa apmeklētāja sniegtās privātas informācijas konfidencialitāti. Plašākai informācijai lūdzam iepazīties ar mūsu paziņojumu par privātās informācijas aizsardzību.