Paziņojums par konfidencialitāti

Jūsu privātums un personas datu drošība mums ir ļoti svarīga. Tāpēc piedāvājam jums turpmāk izklāstīto Paziņojumu par konfidencialitāti, lai pārredzami sniegtu informāciju saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES 2016/679) — VDAR (GDPR):

 • kas apstrādā jūsu datus;
 • kāpēc jūsu datu apstrāde mums ir svarīga;
 • kādus datus mēs apstrādājam;
 • kad mēs apstrādājam jūsu datus un
 • jūsu tiesības attiecībā uz jūsu datu apstrādi.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo Paziņojumu par konfidencialitāti. Lai iegūtu plašāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu mūsu tīmekļa vietnēs, lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu politiku.

1. Kontaktinformācija

Ja vēlaties uzzināt šīs tīmekļa vietnes datu apstrādātāja kontaktinformāciju, lūdzu, skatiet mūsu uzdruku.

Lai sazinātos ar mūsu Grupas datu aizsardzības inspektoru, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz dataprotection@olympus-europa.com

2. Vispārīga informācija par jūsu datu apstrādi

Mēs apkopojam un apstrādājam personas datus tikai tad, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu funkcionālas un ērti vadāmas tīmekļa vietnes darbību, kā arī lai jums sniegtu mūsu saturu un pakalpojumus.

Mēs apstrādājam jūsu datus tikai tik lielā mērā, cik tas ir atļauts saskaņā ar valsts un Eiropas tiesību aktiem. Juridiskais pamatojums, saskaņā ar kuru tiek veikta apstrāde, turpmāk katrā gadījumā tiek skaidrots atsevišķi. Mēs arī paskaidrojam, kāpēc mēs apstrādājam jūsu datus un kādās situācijās / attiecībā uz kādiem pakalpojumiem.

Jūsu dati tiks glabāti, līdz uzglabāšanas nolūks vairs nebūs piemērojams. Dažos gadījumos Eiropas vai valsts noteikumi, likumi vai citi tiesību akti vai līgumi, kas uz mums attiecas, nosaka ilgāku vai īsāku glabāšanas laiku. Dati tiks dzēsti šī perioda beigās. Sīkāka informācija ir atrodama turpmāk minētajos atsevišķajos gadījumos.

3. Processing of Your Data

3.1 Mūsu tīmekļa vietņu apmeklēšana un žurnālfailu izveide

Ik reizi, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mūsu sistēma automātiski apkopo datus un informāciju no datorsistēmas. Mēs apkopojam turpmāk norādītos datus.

 • IP adresi
 • Datus par pārlūkprogrammas tipu/versiju
 • Datus par ierīci
 • Datus par operētājsistēmu
 • Piekļuves datumu un laiku
 • Valsti
 • Valodu

Šie dati arī tiek saglabāti mūsu sistēmas žurnālfailos.

Iepriekš minētie dati netiek glabāti kopā ar citiem personas datiem. Lai tīmekļa vietni parādītu jūsu datorā, ir nepieciešams, lai mūsu sistēma īslaicīgi saglabātu lietotāja IP adresi. Jūsu IP adresei jāpaliek saglabātai visu tīmekļa vietnes attiecīgās izmantošanas laiku. Tāpēc žurnālfailu saglabāšana atbalsta tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Mēs šos datus izmantojam arī, lai optimizētu mūsu tīmekļa vietni un uzlabotu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību. Dati šajā kontekstā netiks izmantoti mārketinga nolūkos. Datu un žurnālfailu pagaidu uzglabāšanas juridiskais pamatojums ir 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā VDAR.

Dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu to apkopošanas mērķi. Dati, kas nepieciešami tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tiks dzēsti pēc attiecīgās sesijas beigām. Jebkuri citi dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu to apkopošanas mērķi.

Datu apkopošana tīmekļa vietnes darbībai un datu glabāšana žurnālfailos ir nepieciešama, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību.

3.2 Reģistrācija

Mūsu tīmekļa vietnēs piedāvājam iespēju reģistrēties dažādiem pakalpojumiem. Sīkāku informāciju par konkrētu reģistrācijas platformu, lūdzu, skatiet turpmāk norādītajos nolaižamajos lodziņos

Reģistrācija profila izveidošanai (Reģistrācija)

Lai izveidotu personīgo profilu mūsu tīmekļa vietnēs, jums mūsu ievades maskā ir jāievada noteikti dati. Ievadītie dati tiek nosūtīti mums, mēs tos uzglabājam, un tie tiks nodoti citiem Olympus grupas uzņēmumiem Eiropā. Reģistrācijas procesā tiek obligāti apkopoti turpmāk norādītie dati.

 • Uzruna
 • Vārds
 • Uzvārds
 • Nodokļu maksātāja numurs Itālijai
 • Iela un mājas numurs
 • Pasta indekss
 • Pilsēta
 • Valsts
 • Tālrunis
 • E-pasts
 • Parole
 • Vienošanās par / piekrišana Lietošanas noteikumiem (MyOlympus)

Konta iestatījumos un atsevišķās tīmekļa vietnēs varat sniegt arī citu papildu profila informāciju, kā norādīts turpmāk.

 • Nosaukums
 • Uzņēmums
 • PVN
 • Papildu adrese
 • Rajons
 • Faksa numurs
 • Dzimšanas diena
 • Uzņēmums
 • Fotogrāfija
 • Produkta reģistrācija (iegādes datums un ierīces sērijas numurs)
 • Biļetena abonements

Tā kā reģistrācija ir nepieciešama, lai pildītu līgumu, kurā jūs esat viena no pusēm, par juridisko pamatojumu kalpo 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts VDAR. Mēs izmantojam jūsu datus, lai pārvaldītu jūsu produktu reģistrāciju un savienotu tos ar jūsu kontu, ja izvēlaties šo informāciju mums izpaust. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sekmīgas reģistrācijas gadījumā varat pieteikties arī citās platformās, piemēram, MyOlympus kopienā, mūsu Interneta veikalā vai Test & Wow platformā, tāpēc, iespējams, jums būs jāiesniedz papildu dati, kad pieteiksieties pirmo reizi.

Jūsu dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs vajadzīgi mērķim, kam tie tika apkopoti. Tas attiecas uz datiem saistībā ar līgumiem, ja tas vairs nav nepieciešams līguma pildīšanai. Mums var būt nepieciešams uzglabāt datus pat pēc līguma beigām saskaņā ar līgumu vai likumu (piemēram, nodokļu vajadzībām).

Jebkurā brīdī varat reģistrāciju atcelt. Jebkurā brīdī varat mainīt savus saglabātos datus, izmainot savus iestatījumus profila lapā. Ja dati ir nepieciešami līguma pildīšanai vai pirmslīguma pasākumu veikšanai, iespējama vienīgi agrā dzēšana, taču tikai tad, ja līguma vai juridiskās saistības pieļauj šādu dzēšanu.

Reģistrācija profila izveidošanai (Reģistrācija) / MyOlympus pakalpojumiem

Lai izveidotu personīgo profilu mūsu tīmekļa vietnēs, jums mūsu ievades maskā ir jāievada noteikti dati. Ievadītie dati tiek nosūtīti mums, mēs tos uzglabājam, un tie tiks nodoti citiem Olympus grupas uzņēmumiem Eiropā. Reģistrācijas procesā tiek apkopoti turpmāk norādītie dati.

 • Uzruna
 • Vārds
 • Uzvārds
 • Segvārds
 • E-pasts
 • Valsts
 • Parole
 • “Es neesmu robots” — pārbaude
 • Vienošanās par / piekrišana Lietošanas noteikumiem (MyOlympus)

Konta iestatījumos un atsevišķās tīmekļa vietnēs varat sniegt arī citu papildu profila informāciju, kā norādīts turpmāk.

 • Iela un mājas numurs
 • Pasta indekss
 • Pilsēta
 • Tālruņa numurs
 • Dzimšanas diena
 • Fotogrāfija
 • Avatārs
 • Produkta reģistrācija (iegādes datums un ierīces sērijas numurs)
 • Var noklikšķināt uz papildu informācijas par jūsu produktu un pakalpojumu saistībā ar jūsu interesēm
 • Publiskā profila / portfolio saturs, ieskaitot tekstu un attēlus
 • Biļetena abonements

Tā kā reģistrācija ir nepieciešama, lai pildītu līgumu, kurā jūs esat viena no pusēm, par juridisko pamatojumu kalpo 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts VDAR. Mēs izmantojam jūsu datus, lai pārvaldītu jūsu produktu reģistrāciju un savienotu tos ar jūsu kontu, ja izvēlaties šo informāciju mums izpaust. Lai iegūtu plašāku informāciju, pārskatiet MyOlympus līguma “Lietošanas noteikumus”.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sekmīgas reģistrācijas gadījumā varat pieteikties arī citās platformās, piemēram, MyOlympus kopienā, mūsu Interneta veikalā vai Test & Wow platformā, tāpēc jums būs jāiesniedz papildu dati, kad pieteiksieties pirmo reizi.

Jūsu dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs vajadzīgi mērķim, kam tie tika apkopoti. Tas attiecas uz datiem saistībā ar līgumiem, ja tas vairs nav nepieciešams līguma pildīšanai. Mums var būt nepieciešams uzglabāt datus pat pēc līguma beigām saskaņā ar līgumu vai likumu (piemēram, nodokļu vajadzībām).

Jebkurā brīdī varat reģistrāciju atcelt. Jebkurā brīdī varat mainīt savus saglabātos datus, izmainot savus iestatījumus profila lapā. Varat arī jebkurā brīdī atsaukt reģistrācijas laikā sniegto piekrišanu. Ja dati ir nepieciešami līguma pildīšanai vai pirmslīguma pasākumu veikšanai, iespējama vienīgi agrā dzēšana, taču tikai tad, ja līguma vai juridiskās saistības pieļauj šādu dzēšanu.

Reģistrācija dalībai pasākumā / / MyOlympus pakalpojums

Lai piedalītos pasākumā, kas tiek izziņots MyOlympus kopienā, jums jāaizpilda ievades maska. Ievadītie dati tiek nosūtīti mums, mēs tos uzglabājam, un tie tiks nodoti citiem Olympus grupas uzņēmumiem Eiropā. Reģistrācijas procesā tiek apkopoti tālāk norādītie dati.

 • Uzruna (dzimums) — obligāti
 • Vārds — obligāti
 • Uzvārds — obligāti
 • E-pasts –— obligāti
 • Tālrunis — izvēlei
 • Uzņēmums — pēc izvēles
 • Valsts — pēc izvēles
 • Pilsēta — pēc izvēles
 • Iela –— pēc izvēles
 • Mājas numurs — pēc izvēles
 • Pasta indekss — pēc izvēles

Juridiskais pamatojums datu apstrādei šajā saistībā atrodams 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā VDAR.

Jūsu dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs vajadzīgi mērķim, kam tie tika apkopoti. Tas attiecas uz datiem saistībā ar līgumiem, ja tas vairs nav nepieciešams līguma pildīšanai. Mums var būt nepieciešams uzglabāt datus pat pēc līguma beigām saskaņā ar līgumu vai likumu (piemēram, nodokļu vajadzībām).

Reģistrācija apmācībai

Lai reģistrētos mūsu tīmekļa vietnē piedāvātajā medicīniskajā apmācībā, jums jāaizpilda ievades maska vai, ja to jau esat aizpildījis(-usi) iepriekš, jums jāpiesakās “My Olympus” apmācības profilā. Ievadītie dati tiek nosūtīti mums, mēs tos uzglabājam, un jums tiks izveidots “My Olympus” apmācības profils. Datus apstrādās mūsu līguma partneris — pakalpojumu sniedzējs (lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet turpmāk esošo 5. nodaļu). Reģistrācijas procesā tiek apkopoti tālāk norādītie dati.

 • Uzruna
 • Vārds
 • Lietotājvārds
 • Parole
 • Valoda
 • Nodarbošanās / amats
 • Nodaļa
 • Slimnīca / prakse / uzņēmums
 • Adrese
 • Pasta indekss
 • Pilsēta
 • Valsts
 • Jūs pēc izvēles varat pievienot arī tādus papildu datus kā akadēmiskais nosaukums vai turpmāk norādītie.
 • Darbības joma
 • Amats
 • Tālruņa numurs

Reģistrācijas pakalpojumus esam uzticējuši Haufe-Umantis AG.

Mēs izmantojam jūsu datus, lai:

 • apstrādātu jūsu apmācības pieteikumu un sazinātos ar jums organizatoriskos nolūkos.

Pirms reģistrācijas pabeigšanas mēs lūdzam jūsu piekrišanu tam, ka Olympus apstrādā jūsu datus, un lūdzam jūs izlasīt šo privātuma politiku (nospiežot hipersaiti). Ja piekrītat, datu apstrādes juridiskais pamatojums atrodams 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā VDAR. Tā kā reģistrācija ir nepieciešama, lai pildītu līgumu, kurā jūs esat viena no pusēm, par juridisko pamatojumu kalpo 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts VDAR, jo mēs izmantojam jūsu datus, lai piereģistrētu jūs konkrētai apmācībai.

Jūsu dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs vajadzīgi mērķim, kam tie tika apkopoti. Tas attiecas uz datiem saistībā ar līgumiem, ja tas vairs nav nepieciešams līguma pildīšanai. Mums var būt nepieciešams uzglabāt datus pat pēc līguma beigām saskaņā ar līgumu vai likumu (piemēram, nodokļu vajadzībām).

3.3 Pieteikuma iesniegšana

Lai iesniegtu pieteikumu mūsu tīmekļa vietnē, jums ir jāievada savi dati ievades maskā (reģistrācija nav nepieciešama) un jānoklikšķina uz “iesniegt”. Ievadītie dati tiek nosūtīti mums, un mēs tos uzglabājam. Datus apstrādās mūsu līguma partneris — pakalpojumu sniedzējs (lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet turpmāk esošo 5. nodaļu).

Reģistrācijas procesā tiek apkopoti turpmāk norādītie dati.

 • Uzruna
 • Vārds
 • Uzvārds
 • E-pasta adrese vai lietotājvārds
 • Parole
 • Lietotāja valoda
 • Pieteikuma vēstule un CV
 • “Kā jūs par mums uzzinājāt?”
 • Datu publicēšana — iespēja atzīmēt “Piekrītu, ka mani dati tiek uzglabāti, ja mans pieteikums netiek pieņemts, un ka es tieku informēts(-a) par jebkādām turpmākajām vakancēm” un “Vēlos, lai mani dati tiktu dzēsti, kad pieteikuma process būs pabeigts.”

Pirms pieteikuma pabeigšanas lūdzam jūsu piekrišanu tam, ka mēs apstrādājam jūsu datus un paziņojam par šo privātuma politiku (ievietojot hipersaiti uz šo privātuma politiku). Ja piekrītat, datu apstrādes juridiskais pamatojums atrodams 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā VDAR. Tā kā jūsu datu apstrāde ir nepieciešama saskaņā ar pirmslīguma saistībām, 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts VDAR kalpo par papildu juridisko pamatojumu.

Reģistrācijas pakalpojumus esam uzticējuši Haufe-Umantis AG.

Jūsu dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs vajadzīgi mērķim, kam tie tika apkopoti. Tas attiecas uz datiem saistībā ar līgumiem, ja tas vairs nav nepieciešams līguma pildīšanai. Mums var būt nepieciešams uzglabāt datus pat pēc līguma beigām saskaņā ar līgumu vai likumu (piemēram, nodokļu vajadzībām). Tas, kuri uzglabāšanas laiki šeit tiek piemēroti, ir jānosaka atsevišķi konkrētajiem līgumiem un līgumslēdzējām pusēm.

Jebkurā brīdī varat reģistrāciju atcelt. Jebkurā brīdī varat nomainīt savus saglabātos datus. Varat arī jebkurā brīdī atsaukt reģistrācijas laikā sniegto piekrišanu. Ja dati ir nepieciešami līguma pildīšanai vai pirmslīguma pasākumu veikšanai, iespējama vienīgi agrā dzēšana, taču tikai tad, ja līguma vai juridiskās saistības pieļauj šādu dzēšanu.

3.4 E-pasta mārketings

Dodot savu piekrišanu, mūsu tīmekļa vietnēs varat abonēt mūsu biļetenu, kurā mēs jūs informējam par mūsu aktuālajiem interesantākajiem piedāvājumiem.

Parasti, ja vēlaties reģistrēties mūsu biļetenam, izmantojam tā saukto dubulto piekrišanas procedūru. Tas nozīmē, ka pēc reģistrācijas nosūtīsim jums e-pastu uz jūsu norādīto e-pasta adresi, kurā lūgsim jums apstiprināt, ka patiešām vēlaties biļetenu saņemt. Ja savu reģistrāciju neapstiprināsiet, jūsu informācija tiks automātiski dzēsta. Papildus mēs uzglabājam jūsu reģistrācijas un apstiprinājuma datumu. Šīs procedūras mērķis ir pierādīt jūsu reģistrācijas esamību un nepieciešamības gadījumā izmeklēt iespējamu jūsu personas datu ļaunprātīgu izmantošanu.

Lai saņemtu Patēriņa preču nodaļas biļetenu, MyOlympus konta reģistrācija ir obligāta. Papildu, piem., “Manas intereses”, atsevišķi atzīmēto datu ievade ir brīvprātīga, un šie dati tiks izmantoti, lai vērstos pie jums personīgi. Pēc jūsu apstiprinājuma mēs saglabāsim jūsu e-pasta adresi, lai varētu jums uz to nosūtīt biļetenu. Juridiskais pamatojums datu apstrādei šajā saistībā atrodams 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā VDAR. Tā kā jūsu datu apstrāde ir nepieciešama saskaņā ar pirmslīguma saistībām, 6. panta 1. punkta b) un f) apakšpunkts VDAR kalpo par papildu juridisko pamatojumu, jo jūsu datu apstrāde ir nepieciešama, lai jūs varētu saņemt biļetenu.

Jūs varat atcelt savu piekrišanu biļetena saņemšanai jebkurā brīdī un anulēt biļetena abonementu. Par savu atteikumu varat paziņot, noklikšķinot uz saites, kas norādīta katrā biļetena e-pastā, vai nosūtot ziņu, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta uzdrukā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs izvērtējam jūsu kā lietotāja rīcību, nosūtot biļetenu. Lai veiktu šo izvērtēšanu, nosūtītajos e-pasta ziņojumos tiek ietverti tā saucamie tīmekļa bāksignāli jeb pikseļu tagi, kas ir mūsu tīmekļa vietnē uzglabāti viena pikseļa attēla faili. Lai veiktu izvērtēšanu, mēs saistām mūsu apstrādātos datus un tīmekļa bāksignālus ar jūsu e-pasta adresi un individuālo ID. Arī biļetenā esošajās saitēs ir ietverts šis ID. Ar iegūtajiem datiem mēs izveidojam lietotāja profilu, lai pielāgotu biļetenu jūsu individuālajām interesēm.

Mēs ierakstām, vai un kad jūs izlasāt mūsu biļetenu, uz kurām saitēm esat noklikšķinājis(-usi), un no šīs informācijas mēs izdarām secinājumus par jūsu personīgajām interesēm. Datus apstrādās mūsu līguma partneris — pakalpojumu sniedzējs. Mēs saistām šos datus ar jūsu veiktajām darbībām mūsu tīmekļa vietnē.

Informācija tiek glabāta, kamēr vien jūs abonējat biļetenu. Pēc abonementa anulēšanas datus saglabājam tikai statistikai un anonīmi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

3.5 Sazināšanās ar mums, izmantojot kontaktpersonas veidlapu vai e-pastu

Ja sazināties ar mums, izmantojot mūsu kontaktpersonas veidlapu vai nosūtot e-pastu, personas dati, kas tiek nosūtīti ar jūsu e-pastu, un dati, kurus aizpildījāt kontaktpersonas veidlapā, tiks saglabāti.

Attiecībā uz kontaktpersonas veidlapu mēs apstrādājam turpmāk norādītos datus (vai daļu no tiem) — Patēriņa preču nodaļa:

Tīmekļa vietne:

 • Pieprasījuma veids*
 • Uzruna*
 • Nosaukums
 • Vārds*
 • Uzvārds*
 • E-pasta adrese*
 • Uzņēmums/organizācija
 • Amats
 • Valsts*
 • Iela un mājas numurs
 • Pasta indekss
 • Pilsēta
 • Tālruņa numurs
 • Fakss
 • Produkta modelis
 • Ziņa
 • “Es neesmu robots” — pārbaude

Papildu lauki tīmekļa vietnei Audio kontaktpersonas veidlapa:

 • Lūdzu, sazinieties ar mani pa: tālruni, e-pastu, pastu
 • Nozare*
 • Darbinieki*
 • Mani interesē*: Runas dokumentēšanas risinājumi kopumā, Esošās diktēšanas risinājuma uzlabošana, Transkripcijas risinājumi, Digitālās diktēšanas priekšrocības (salīdzinājumā ar analogo diktēšanu), Produktu izmēģināšana, Citi

Papildu lauki Olympus Test & Wow platformai:

 • Valoda

Tiklīdz jūsu ziņojums tiks nosūtīts, tiks saglabāti arī turpmāk norādītie dati.

 • Tīmekļa vietnes veidlapas: Visi dati, kas ir ievadīti veidlapā, pa e-pastu tiks nosūtīti noteiktajām kontaktpersonām (atkarībā no pieprasījuma veida). Olympus ECSC ievada klienta datus Olympus CRM sistēmā uz nepieciešamo laiku atbalsta sniegšanai saistībā ar pieprasījumu
 • Olympus Test & Wow veidlapas: Visi dati, kas ir ievadīti veidlapā, tiks saglabāti My Olympus klientu datu bāzē.

Lai veiktu šo datu apstrādi, lūdzam jūsu piekrišanu pirms ziņas nosūtīšanas un vēršam jūsu uzmanību uz šiem privātuma noteikumiem, ievietojot hipersaiti.

MEDICĪNAS kontaktpersonas veidlapas

 • Kontakta temats/iemesls
 • Vārds un uzvārds
 • Valsts
 • E-pasta adrese
 • Ziņa

Jūs pēc izvēles varat pievienot arī tādus papildu datus, kā norādīts turpmāk.

 • Uzruna
 • Tālrunis
 • Amats
 • Organizācija
 • Fakss
 • Iela
 • Pasta indekss
 • Pilsēta

Tiklīdz jūsu ziņojums tiks nosūtīts, tiks saglabāti arī turpmāk norādītie dati.

Visi lauki, kurus aizpildījāt kontaktpersonas veidlapā.

Juridiskais pamatojums datu apstrādei šajā saistībā atrodams 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā VDAR. Pārējo datu (piem., savienojuma datu) apstrādei nosūtīšanas procesa laikā ir jānovērš kontaktpersonas veidlapas ļaunprātīga izmantošana un jānodrošina mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošība. Juridiskais pamatojums šajā saistībā atrodams 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā VDAR. Attiecībā uz jūsu datu apstrādi, nosūtot mums e-pastu, juridiskais pamatojums atrodams arī 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā VDAR, jo mums ir likumīgas intereses attiecībā uz šo datu apstrādi. Mēs apstrādājam personas datus no e-pastiem, kā arī no kontaktpersonas veidlapas vienīgi, lai atbalstītu kontakta izveidošanu, un šajā saistībā tos nodosim citiem Olympus grupas uzņēmumiem Eiropā. Dati tiek izmantoti vienīgi sarakstei. Ja kontakta izveidošana ir saistīta ar līguma slēgšanu, 6.panta 1. punkta b) apakšpunkts VDAR kalpo par papildu juridisko pamatojumu apstrādei.

Mēs dzēsīsim jūsu datus, tiklīdz tie vairs nebūs vajadzīgi mērķim, kam tie tika apkopoti. Šāds gadījums notiek, ja attiecīgā sarakste ar jums tiek pārtraukta. Sarakste tiek pārtraukta, ja ir acīmredzams, ka jautājumi / ziņojuma nosūtīšanas iemesli ir pilnībā noskaidroti. Sūtīšanas procesā apkopotie papildu personas dati tiks izdzēsti ne vēlāk kā pēc septiņām dienām.

Jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ja sazināties ar mums pa e-pastu, jebkurā brīdī varat iebilst pret jūsu personas datu uzglabāšanu. Taču šajā gadījumā mēs uz jūsu ziņu neatbildēsim.

3.6 Interneta veikala iespējas/funkcijas produktu vai pakalpojumu pasūtīšanai — Patēriņa preču nodaļa

Mēs apkopojam jūsu personas datus savam interneta veikalam, ja pasūtāt kādu no mūsu produktiem interneta veikalā vai produktu reģistrējat. Šie dati ietver turpmāk norādīto.

 • Uzruna*
 • Nosaukums
 • Vārds*
 • Uzņēmums
 • PVN
 • E-pasta adrese*
 • Pasta adrese
 • Valsts*
 • Tālruņa numurs
 • E-pasta adrese*
 • Parole*
 • Nepieciešamā informācija atkarībā no jūsu maksājuma veida, piem., kredītkartes dati
 • Citi personas dati, kurus mums sniedzat brīvprātīgi

Jūsu personas datus izmantosim mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji partneri (pasta un sūtījumu pakalpojumi), ciktāl tas ir nepieciešams līguma slēgšanai, izpildei vai izbeigšanai ar jums vai mūsu sniegtā pakalpojuma izmantošanai. Tas ir īpaši nepieciešams turpmāk minētajos gadījumos.

 • Tīmekļa vietnes pārvaldībai
 • Mūsu tīmekļa vietnes uzlabošanai atbilstoši izmantošanas paradumiem
 • Konkrētu pakalpojumu izmantošanas iespējošanai mūsu tīmekļa vietnē
 • Jūsu pasūtījumu apstrādei
 • Sarakstei saistībā ar jūsu pasūtījumiem
 • Rēķinu nosūtīšanai un maksājumu procesa apstrādei
 • Atbilžu sniegšanai uz jūsu jautājumiem

Šāda jūsu datu apstrāde notiek saistībā ar 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu VDAR, jo mums ir nepieciešams apstrādāt jūsu datus savu līgumsaistību izpildei (produkta piegāde). Attiecībā uz mūsu tīmekļa vietnes uzlabošanu un konkrētu pakalpojumu izmantošanu mūsu tīmekļa vietnē, jūsu datu apstrāde notiek saistībā ar 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu VDAR, jo mums ir likumīgas intereses turpmāk uzlabot savus pakalpojumus. Jūsu datu pārsūtīšana iepriekš minētajiem pakalpojumu sniedzējiem arī ir balstīta uz 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu VDAR, jo viņi piedāvā maksājumu metodes, kas jums atvieglo samaksas veikšanu par produktiem.

Mēs dzēsīsim jūsu datus, tiklīdz tie vairs nebūs vajadzīgi mērķim, kam tie tika apkopoti. Tā kā dati ir nepieciešami līguma pildīšanai, mēs būtībā uzglabājam jūsu datus līdz līguma beigām. Tomēr mēs paturam tiesības uzglabāt datus tik ilgi, cik varētu būt nepieciešams, lai izskatītu jebkādas iespējamās garantijas prasības. Mums var būt arī nepieciešams uzglabāt datus pat pēc līguma beigām saskaņā ar līgumu vai likumu (piemēram, nodokļu vajadzībām). Tas, kurš uzglabāšanas laiks šeit tiek piemērots, ir jānosaka atsevišķi konkrētajam līgumam un līgumslēdzējām pusēm.

Jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ja dati ir nepieciešami līguma pildīšanai vai pirmslīguma pasākumu veikšanai, iespējama vienīgi agrā dzēšana, taču tikai tad, ja līguma vai juridiskās saistības pieļauj šādu dzēšanu.

Mēs neatklāsim personas datus trešajām pusēm bez jūsu piekrišanas, kā tikai Olympus Group un saistītiem uzņēmumiem, piemēram, maksājumu pakalpojumu sniedzējam (PayPal un Wirecard Bank AG / RatePay GmbH) un pasta un sūtījumu pakalpojumu sniedzējiem. Šie pakalpojumu sniedzēji var tālāk nodot jūsu datus kredītinformācijas aģentūrām. Mēs uzglabāsim un izmantosim darījuma veikšanai nepieciešamos personas datus tāda apjomā, kāds nepieciešams pasūtījuma apstrādei, un/vai dati tiks nosūtīti pakalpojumu sniedzējiem un datu apstrādes veikšanai mūsu vārdā. Ja preces tiek pasūtītas uz valsti ārpus Vācijas, dati tiek nodoti pasta un sūtījumu pakalpojumu sniedzējiem ārzemēs, ciktāl tas ir nepieciešams attiecīgajai nosūtīšanai. Attiecībā uz Wirecard Bank AG / RatePay GmbH un PayPal pakalpojumiem ņemiet vērā turpmāk norādīto.

3.6.1 Wirecard Bank AG, RatePay GmbH un Klarna Bank AB (publ)

Atkarībā no maksājuma veida un pieejamības maksājumu procesus nodrošina Wirecard Bank AG (“Wirecard maksājuma veids”). Ja Wirecard maksājuma veids ir pieejams un izvēlēts (ieskaitot kredītkarti, p24, ideal, Sofortüberweisung, rēķinu, daļēju iemaksu), turpmāk norādītie dati var tikt pārsūtīti uz RatePay GmbH, Schlüterstrasse 39, D-10629 Berlīni (Berlin), Vāciju, Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stokholmu (Stockholm), Zviedriju, un Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Ašheimu (Aschheim), Vāciju, un tur apstrādāti turpmāk norādītajiem mērķiem.

 • Uzruna, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs
 • Sociālās apdrošināšanas numurs Dānijai, Somijai, Norvēģijai un Zviedrijai
 • Konta dati (Wirecard tiešā debeta maksājuma veidam): konta īpašnieks, konta numurs, šķirošanas kods, banka, IBAN, BIC / Swift
 • Citi dati: dati par pašreizējiem, iepriekšējiem un/vai turpmākajiem klientu pasūtījumiem no mazumtirgotāja un citiem interneta veikaliem, kas strādā ar Wirecard, RatePay un Klarna, piem., informācija par gala patērētāja izvēlētajiem produktiem un maksājumu veidiem
 • Kredītspējas dati: dati, jo īpaši no kredītaģentūrām, kuri sniedz informāciju par klienta kredītreitingu, piem., informāciju par jebkādām pretenzijām pret klientu un citiem kredītspējas datiem
 • Tehniskie dati: dati par ierīci, kuru klients izmantojis pasūtīšanas procesā
 • IP adrese

Klienta datus izmanto turpmāk norādītajiem mērķiem.

 • Riska pārbaudei attiecībā uz pasūtījumiem no mazumtirgotāja
 • Klienta datu pārsūtīšanai uz Wirecard, RatePay un Klarna un tādu klientu datu nosūtīšanai, kas saistīti ar pieprasījumu, līguma noslēgšanu vai izbeigšanu starp gala patērētāju un Olympus no Wirecard, RatePay un/vai Klarna puses, uz SCHUFA Holding AG, Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Creditreform Boniversum GmbH, Deltavista GmbH un/vai Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (BWI), lai iegūtu informāciju par klientu no šīm kredītinformācijas aģentūrām. Šī informācija var iekļaut kredītreitingus, pamatojoties uz matemātikas un statistikas procesiem, kas to aprēķināšanai ietver adreses datus. Wirecard ir tiesīgs jebkurā brīdī iecelt citu pakalpojumu sniedzēju, lai saglabātu informāciju par klientu.
 • Pašu punktu vērtību un citu kategoriju (piemēram, riska kategoriju) aprēķināšanai, ko veic Wirecard un/vai RatePay un/vai Klarna.
 • Pamatojoties uz to, Wirecard lēmuma pieņemšanai par klientam vēlamā Wirecard maksājuma veida nodrošināšanu (gan pašreizējiem, gan nākotnes pasūtījumiem Olympus veikalā) un to nodošanai Olympus.
 • Adreses datu izmantošanai no Olympus puses un to pārsūtīšana uz Wirecard, RatePay un/vai Klarna, lai atsevišķos gadījumos būtu iespējams izvērtēt maksājuma saistību neizpildes risku.

Riska pārbaude pasūtījumiem no citiem tiešsaistes veikaliem ietver turpmāk norādīto.

 • Veikt iepriekš aprakstītās riska pārbaudes, izmantojot Wirecard, RatePay un vai Klarna, operatoriem no citiem tiešsaistes veikaliem , ja klients vēlas veikt pasūtījumu, izmantojot Wirecard maksājuma veidu, šādā tiešsaistes veikalā.
 • Pārsūtīt klienta datus kā daļu no prasības pieteikuma uz Wirecard un izmantot klienta datus no Wirecard puses, ja tas nepieciešams, lai apstiprinātu un pieprasītu radušos prasību izpildi.

3.6.2 PayPal

Maksājumam, izmantojot PayPal, mēs nododam jūsu maksājumu datus apstrādei uzņēmumam PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburga (Luxembourg) (“PayPal”). PayPal patur tiesības veikt kredītpārbaudi. PayPal izmanto kredītpārbaudes rezultātu attiecībā uz maksājuma saistību neizpildes statistisko iespējamību, lai pieņemtu lēmumu par vēlmi nodrošināt maksājuma veidu. Informācija par kredītspēju var saturēt iespējamības vērtības (tā saucamās punktu vērtības). Ja punktu vērtības tiek izmantotas kredītpārbaudes rezultātā, tām jābūt balstītam uz zinātniski pamatotām matemātikas un statistikas procedūrām. Tādi dati kā informācija par adresi tiek izmantoti punktu vērtības aprēķinā.

3.7 Blogošanas funkcija ar komentēšanas iespēju / MyOlympus pakalpojums — Patēriņa preču nodaļa

Mēs savas tīmekļa vietnēs MyOlympus kopienā izmantojam tā saukto “tīmekļa žurnālu” vai “blogu” ar komentēšanas funkciju. Ja vēlaties komentēt kādu ziņu, ievadiet tekstu laukā “Komentēt”. Šie dati tad tiek pārsūtīti mums, nosūtot mums komentāru, un mēs to saglabājam. Ja komentējat bloga ierakstu, mēs saglabājam turpmāk norādītos datus.

 • -Komentāra nosūtīšanas laiku un datumu

Tekstu, kas ievadīts laukā “Komentēt”, un tad lietotājvārds vai pseidonīms komentētā bloga ziņā kļūst redzams trešajām pusēm kopā ar ievadīto vārdu un publicēšanas datumu un laiku. Pirms komentāra nosūtīšanas mēs lūdzam jūsu piekrišanu un vēršam jūsu uzmanību uz šiem privātuma noteikumiem. Kas attiecas uz datu apkopošanu un apstrādi, balstoties uz jūsu piekrišanu, juridiskais pamatojums ir atrodams 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā VDAR. Tā kā jūsu datu apstrāde ir nepieciešama arī, lai publicētu jūsu komentāru, juridiskais pamatojums ir atrodams arī 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā VDAR. Pārējo datu apstrādei nosūtīšanas procesa un to uzglabāšanas laikā mūsu sistēmā ir jānovērš vai vismaz jāierobežo komentāru funkcijas ļaunprātīga izmantošana un jānodrošina mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmas drošība. Turklāt mēs varam izdzēst jūsu komentāru tikai pēc jūsu pieprasījuma, ja varam jūs identificēt. Tādējādi iepriekšminēto datu apstrādes juridiskais pamatojums ir balstīts arī uz 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu VDAR.

Jūsu dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs vajadzīgi mērķim, kam tie tika apkopoti. Komentēšanas funkcijas saistībā apkopotie un apstrādātie dati ir nepieciešami, kamēr komentārs ir publicēts. Pat pēc komentāra dzēšanas vai noņemšanas datu uzglabāšana un apstrāde var būt nepieciešama, ja līguma vai juridiskās saistības pieprasa to uzglabāšanu.

Jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu, kas dota pirms komentāra publicēšanas. Šajā gadījumā dzēsīsim visus datus, kas apkopoti saistībā ar attiecīgo komentāru. Tas neattiecas gadījumā, ja likumā noteiktie uzglabāšanas termiņi mums prasa turpmāku uzglabāšanu vai apstrādi.

3.8 Patēriņa preču remonta statusa e-pasti

Jums kā mūsu kameru un audio preču pircējam ir iespēja izmantot mūsu Tiešsaistes remonta reģistrāciju un nosūtīt savu produktu mūsu servisa centram. Ja esat mums norādījis(-usi) savu e-pasta adresi, saņemsiet e-pasta ziņojumus saistībā ar remonta norisi. Tas ir likumīgu interešu jēdziens 6 panta 1. punkta f) apakšpunkta VDAR skaidrojumā. Varat atteikties no šīm e-pastiem jebkurā brīdī, noklikšķinot uz Abonementa anulēšanas saites katra statusa e-pasta apakšā. Pēc jūsu atteikuma jūsu dati šim nolūkam vairs netiks apstrādāti. Turklāt vienmēr varat pārbaudīt statusu, zvanot pa mūsu tiešo līniju vai nosūtot e-pastu.

3.9 Medicīnas sistēmu klientu apmierinātības aptauja

Mēs veicam mūsu klientu aptaujas, jo mūs vienmēr ieinteresē jūsu viedoklis par mūsu produktu un pakalpojumu klāstu. Kā Olympus klients jūs no mums regulāri saņemsiet e-pastu, lūdzot novērtēt produktus un pakalpojumus. Jūs no mums saņemsiet šo e-pastu neatkarīgi no tā, vai esat abonējis biļetenu vai ne. To darot, mēs ievērojam ES direktīvas 2002/58/EG juridiskās prasības. Šim nolūkam mēs izmantojam jūsu sniegto e-pasta adresi, lai reklamētu savus produktus, kurus esat no mums iegādājies(-usies), pamatojoties uz jau izdarītu pasūtījumu. Jūs varat jebkurā brīdī iebilst pret šo klientu apmierinātības e-pastu, neuzņemoties nekādas izmaksas, kā vien pārraidīšanas izmaksas saskaņā ar pamatlikmi. Pēc jūsu atteikuma jūsu dati šiem nolūkiem vairs netiks apstrādāti.

4. MyOlympus vai Olympus interneta veikala lietotāja kontu darbības pārtraukšana — Patēriņa preču nodaļa

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu reģistrētam pakalpojumam jebkurā brīdī ar turpmāku stāšanos spēkā, piesakoties savā kontā un izvēloties “Dzēst kontu”. Lūdzu, ņemiet vērā, ka līdz ar šo darbību visa informācija un priekšrocības, kas saistītas ar jūsu kontu, arī tiks dzēstas, piemēram, ievadītās produktu reģistrācijas. Lai iegūtu plašāku informāciju, pārskatiet MyOlympus līguma “Lietošanas noteikumus”.

5. Personas datu nodošana trešām valstīm

Kā minēts iepriekš 3. nodaļā, mēs atsevišķus pakalpojumus uzticam citiem uzņēmumiem. Šie uzņēmumi var atrasties arī trešās valstīs ārpus ES. Šādos gadījumos jūsu dati tiks apstrādāti šajās trešās valstīs, tāpēc turpmāk sniegtajā tabulā izskaidrojam, kādi pakalpojumi ir piešķirti šiem uzņēmumiem, kur ir to atrašanās vieta un kādas juridiskās prasības ļauj mums šiem uzņēmumiem uzticēt jūsu datu apstrādi.

Process Trešā puse Trešā valsts Juridiskais pamatojums
Reģistrācija apmācībai (Olympus Europa SE & Co. KG, MSD) Haufe-Umantis AG Šveice Adequacy Decision, Art. 45 (Šveice: skatīt ES un Komisijas Lēmumu 2000/518/EK)
Iesniegt pieteikumu Haufe-Umantis AG Šveice Adequacy Decision, Art. 45 (Šveice: skatīt ES un Komisijas Lēmumu 2000/518/EK)

6. Jūsu tiesības

Vēlamies jūs informēt par jūsu tiesībām attiecībā uz mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi. Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu tiesībām vai ja vēlaties izmantot atsevišķas vai vairākas tiesības pret mums, lūdzu, sūtiet mums e-pastu uz dataprivacy@olympus-europa.com.

6.1 Tiesības atsaukt datu aizsardzības paziņojumu par piekrišanu (7. panta 3. punkts VDAR)

Gadījumā, ja mūsu veiktā jūsu datu apstrāde ir balstīta uz jūsu nepārprotamu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā brīdī šo piekrišanu atsaukt. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas, pamatojoties uz piekrišanu, veikta līdz atsaukšanai. Jūs saņemsiet informāciju par šīm tiesībām, pirms sniedzat savu piekrišanu.

6.2 Tiesības uz informāciju (15. pants VDAR)

Saskaņā ar 15. pantu VDAR jums ir tiesības pieprasīt mums apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam ar jums saistītos personas datus. Ja tā ir, jums ir tiesības uz informāciju par šiem personas datiem un turpmāk norādīto informāciju. par nolūkiem, kādos mēs izmantojam jūsu personas datus; jūsu personas datu kategorijām, kas atrodas mūsu rīcībā; saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kurām mēs jūsu personas datus esam izpaudusi vai izpaudīsim; ja iespējams, par paredzamo laika periodu, kādā personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, par kritērijiem, kas izmantoti, lai noteiktu šo periodu; ja mūsu avots, no kā esam ieguvuši jūsu personīgos datus, neesat tieši jūs, jebkuru būtisku informāciju par to, kā jūsu personas dati nonākuši mūsu rīcībā; vai mēs izmantosim jūsu personas datus kā daļu no jebkāda automatizēta lēmumu pieņemšanas procesa un, ja tā būtu, papildu informāciju par to nozīmi. Pārsūtot personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, jums ir tiesības saņemt informāciju par piemērotiem drošības pasākumiem, lai pārliecinātos, ka arī saņēmēji atbilst VDAR noteikumiem.

6.3 Tiesības uz korekciju (16. pants VDAR)

Varat mums pieprasīt nekavējoties labot visus jūsu nepareizos datus. Ņemot vērā apstrādes mērķus, jums ir tiesības pieprasīt arī nepilnīgu personas datu reģistrēšanas pabeigšanu, arī izmantojot papildu paziņojumu.

6.4 Tiesības uz dzēšanu vai “tiesības tikt aizmirstam” (17. pants VDAR)

Jums ir tiesības pieprasīt tūlītēju datu dzēšanu, ja ir spēkā viens no šiem iemesliem:

 • dati vairs nav vajadzīgi mērķiem, kuriem tie tika apkopoti vai citādi apstrādāti,
 • jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuru bija balstīta apstrāde, un apstrādei nav cita juridiska pamatojuma,
 • jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar 21. panta 1. punktu VDAR tādu iemeslu dēļ, kas izriet no jūsu konkrētās situācijas, un apstrādei nav svarīgāka likumīga pamatojuma,
 • jūs iebilstat pret apstrādi tiešās tirdzniecības vajadzībām saskaņā ar 21. panta 2. punktu VDAR,
 • dati tikuši apstrādāti nelikumīgi,
 • datu dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskās saistības saskaņā ar Eiropas vai valsts tiesību aktiem,
 • dati tikuši apkopoti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvājumu tieši bērnam, kas sniegts saskaņā ar 8. panta 1. punktu VDAR.

Mēs ievērosim dzēšanas pieprasījumu, ja vien mums nav juridisku saistību vai tiesību turpināt uzglabāt un apstrādāt jūsu datus. Jo īpaši likumā noteiktie uzglabāšanas termiņi tiek uzskatīti par juridiskām saistībām. Turklāt mums ir tiesības uz turpmāku uzglabāšanu, ja nevaram izmantot, īstenot vai aizstāvēt tiesiskās prasības bez jūsu datiem.

Ja mēs esam padarījuši jūsu datus publiski pieejamus un mums ir pienākums tos dzēst, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un īstenošanas izmaksas, lai informētu atbildīgos, ja esat arī pieprasījis(-usi) datu dzēšanu no tiem.

6.5 Tiesības uz apstrādes ierobežošanu (18. pants VDAR)

Saskaņā ar 18. pantu VDAR mēs varam apstrādāt datus tikai ierobežotā apjomā šādos gadījumos:

 • ja jūs apstrīdat savu datu precizitāti, līdz mēs to precizitāti varam pārbaudīt,
 • ja apstrāde ir nelikumīga un jūs atsakāties dzēst savus datus un tā vietā pieprasāt ierobežot personas datu izmantošanu,
 • ja mums dati apstrādes nolūkos vairs nav vajadzīgi, bet jums tie ir nepieciešami, lai izmantotu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, vai
 • ja jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar 21. panta 1. punktu VDAR tādu iemeslu dēļ, kas izriet no jūsu konkrētās situācijas, kamēr vēl nav skaidrs, vai mūsu veiktās apstrādes likumīgie iemesli nepārspēj jūsu intereses.

Ja apstrāde ir ierobežota, mēs šos datus varam vienīgi uzglabāt. Turpmāka apstrāde šādā gadījumā ir pieļaujama vienīgi ar jūsu piekrišanu vai ar nolūku izmantot, īstenot vai aizstāvēt tiesiskās prasības vai aizsargāt citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai pamatojoties uz svarīgām Savienības vai dalībvalsts sabiedrības interesēm. Jebkurā brīdī varat atsaukt savu šajā saistībā sniegto piekrišanu. Pirms ierobežojuma atcelšanas mēs jums par to paziņosim.

6.6 Paziņošanas pienākums attiecībā uz personas datu labošanu vai dzēšanu (19. pants VDAR)

Mums ir jāinformē visi saņēmēji, kuriem tikuši atklāti jūsu dati, par jūsu datu labošanu vai dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Tas nav jāpiemēro, ja tas nav iespējams vai ietver nesamērīgu piepūli. Mēs jūs par šiem saņēmējiem informēsim, ja jūs to pieprasīsiet.

6.7 Tiesības uz datu nodošanu (20. pants VDAR)

Jums ir tiesības saņemt uz jums attiecošos informāciju, ko esat mums sniedzis(-usi) strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā. Jums ir tiesības arī mūs instruēt par jūsu datu nosūtīšanu trešai personai, ja vien:

 • datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu vai līgumu un
 • apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētas metodes.

Jūs varat pieprasīt, lai mēs pārsūtītu jūsu datus tieši trešai pusei, ja tas ir tehniski iespējams.

Tomēr šīs tiesības nedrīkst mazināt citu personu, tostarp mūsu uzņēmuma, tiesības un brīvības. Ja tā notiek, mums ir tiesības atteikt jūsu datu piegādi vai pārsūtīšanu.

6.8 Automatizēts lēmums atsevišoās gadījumos, ieskaitot profilēšanu (22. pants VDAR)

Mūsu tīmekļa vietnēs jūsu dati netiek izmantoti, lai pieņemtu lēmumus, pamatojoties vienīgi uz automatizētu apstrādi (piem., profilēšanu). Jums ir tiesības neattiecināt uz sevi lēmumu, kas pieņemts vienīgi, balstoties uz automatizētu apstrādi, ieskaitot profilēšanu, ja tam attiecībā pret jums ir juridisks spēks vai tas to līdzīgā veidā ievērojami pasliktina.

6.9 Tiesības iebilst (21. pants VDAR)

Ja mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm (6. panta 1. punkta f) apakšpunkts VDAR), jums ir tiesības pret to iebilst, ja tam ir iemesli jūsu konkrētās situācijas dēļ. Tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

Šajā gadījumā mēs jūsu datus vairs neapstrādāsim, ja vien varēsim sniegt pārliecinošus iemeslus apstrādes aizsardzības labā. Tiem ir jāpārspēj jūsu intereses, tiesības un brīvības, vai arī apstrāde noder, lai izmantotu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

Ja mēs apstrādājam jūsu datus tiešā mārketinga nolūkos, jūs pret datu apstrādi varat iebilst. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tas ir saistīts ar šādu tiešo reklamēšanu.

Pēc jūsu atteikuma jūsu dati šiem nolūkiem vairs netiks apstrādāti.

6.10 Pārsūdzības tiesības uzraudzības iestādē (77. pants VDAR)

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā uzturaties, strādājat vai ir aizdomas par notikušo pret jums vērsto Vispārīgo datu aizsardzības regulas pārkāpumu. Citi administratīvie vai tiesu aizsardzības līdzekļi, uz ko jums var būt tiesības, paliek neskarti.

7. Mūsu Privātuma noteikumu un Sīkdatņu politikas atjauninājumi

Mēs paturam tiesības regulāri atjaunināt šo privātuma politiku, ja mainās juridiskie, tehniskie vai ekonomiskie apstākļi. Atjauninot savu privātuma politiku, mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai jūs nepieciešamajā apmērā informētu par to, cik svarīgas ir mūsu veiktās izmaiņas. Mēs saņemsim jūsu piekrišanu visām būtiskajām privātuma politikas izmaiņām, ja un kāda apmērā tas būs nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem datu konfidencialitātes likumiem.

8. Paziņojums par viesošanu

Visas mūsu vietnes vieso attiecīgi iesošanas pakalpojumu sniedzēji, kuri ievēro jaunākās datu aizsardzības un datu drošības standartus.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 18.05.2018.